1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

28/10/2009

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΙΜᾼ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τήν Τετάρτην, 17/28-10-2009 ὥραν 10.30′ π.μ., ἐξεκίνησεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ χορεία τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου...

Περισσότερα

28/10/2009

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Κατά τήν ἡμέραν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, μετά τήν δεξίωσιν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τήν ἐξ ὀγδοήκοντα προσκυνητῶν ὁμάδα τοῦ π....

Περισσότερα

26/10/2009

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Δύο ἔτη μετά τήν συνάντησιν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πάπα Παύλου VI εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τό Πατριαρχεῖον...

Περισσότερα

23/10/2009

ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΛΠΙΟΤ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συνεπές εἰς τήν δέσμευσίν του, εἰς τήν ἀπάντησίν του πρός τό δυσφημιστικόν δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «ΕΘΝΟΣ» τῶν Ἀθηνῶν τῆς 14ης...

Περισσότερα

22/10/2009

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΗΘΑΝΙΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ “SIKSEK”

Ἀπό τοῦ ἔτους 1940 λειτουργεῖ ἄνευ διακοπῆς εἰς τήν περιοχήν τῆς Βηθανίας, οὐχί μακράν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας, τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, οἶκος...

Περισσότερα

20/10/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ.

Τήν Τρίτην, 20-10-2009, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Ἀκόλουθος Ἀμύνης τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Παναγιώτης Σινάνογλου, Ἀντιπλοίαρχος τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null