1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

13/03/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 27ην Φεβρουαρίου / 13ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Ἑλληνο – Ἀμερικανόν τέως Πρόεδρον τῆς Βουλῆς...

Περισσότερα

12/03/2010

Η Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν,   27ην Φεβρουαρίου /12ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ....

Περισσότερα

12/03/2010

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΙΟΠΠΗΣ ΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ

Τήν Παρασκευήν,  27ην Φεβρουαρίου / 12ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προήγαγε εἰς τόν βαθμόν τοῦ Οἰκονόμου τόν ἐφημέριον...

Περισσότερα

10/03/2010

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Τήν Τρίτην,  24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη ἀποστολήν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς...

Περισσότερα

09/03/2010

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Τήν Τρίτην,  24ην Φεβρουαρίου /9ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν νέον Πρόξενον τῆς Γαλλίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ....

Περισσότερα

08/03/2010

ΔΩΡΕΑ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

Τήν Δευτέραν, 23ην Φεβρουαρίου /8ην Μαρτίου 2010, παρελήφθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον τά ἀποσταλέντα πολύτιμα χρυσοκέντητα, ἔργον τῶν χειρῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null