1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

23/08/2010

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δεύτεραν, 10ην /23ην Αὐγούστου 2010, ὁ Πρέσβυς τῆς Σλοβακίας εἰς τό Ἰσραήλ Dr. Ιvo Hlavacek καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου αὐτῆς κ. Stefan Harabin ἐπεσκέφθησαν τόν...

Περισσότερα

21/08/2010

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚ ΝΑΖΑΡΕΤ.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 8ης /21ης Αὐγούστου 2010, ἐτελέσθη θ. Λειτουργία ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ. Εἰς τήν...

Περισσότερα

19/08/2010

Ο ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. RAMAZ NIKOLAISHVILI ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, 6ης/19ης Αὐγούστου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπιστρέψας ἐκ τῆς ἑορτῆς εἰς τό ὄρος...

Περισσότερα

19/08/2010

ΘΑΒΩΡ 2010 / Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.

Τό ὄρος Θαβώρ, Ἰταβύριον εἰς τήν θύραθεν γραμματείαν, «δεσπόζει εἰς τό μέσον τῆς Γαλιλαίας, ἀναμέσον τῆς πεδιάδος τοῦ Ἰεζράελ καί τῆς Σκυθουπόλεως,...

Περισσότερα

17/08/2010

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Αὐγούστου 2010, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἡ ἱερά εἰκών τῆς «Παναγίας τοῦ Ἁγίου Τάφου», ἡ ὁποία παρέμεινεν εἰς τήν Μητρόπολιν...

Περισσότερα

16/08/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΜΠΣΚΑ κ. MILORAD DΟDIK.

Τήν Δευτέραν, 3ην/16ην Αὐγούστου 2010, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Πρωθυπουργός τῆς Δημοκρατίας τῆς Σέρμπσκα κ. Milorad Dodik,...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null