1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

30/05/2010

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 17ην/30ήν Μαΐου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πολεμικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν τό 2ον Συνέδριον τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου...

Περισσότερα

29/05/2010

15η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΛΟΥΘΗΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.

Τήν Τετάρτην, 13ην /26ην Μαΐου 2010, συνηντήθη ἡ 15η Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή διά τόν Διάλογον Λουθηρανῶν καί Ὀρθοδόξων. Ἡ συνάντησις αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς...

Περισσότερα

25/05/2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Τρίτην, 12ην/25ην Μαΐου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεκάλεσε τούς Ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς...

Περισσότερα

24/05/2010

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ «ΔΙΟΔΩΡΟΣ Α’» ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Εὐθύς ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς ἑορτῆς τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 11ης/24ης Μαΐου 2010, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Πνευματικῆς Ρωσικῆς...

Περισσότερα

23/05/2010

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ὁ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου σαρκωθείς καί ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς...

Περισσότερα

22/05/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡῼΑΔΟΣ ΣΑΒΒΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 8ην/22αν μηνός Μαΐου 2010, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Σάββαν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null