1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

12/07/2010

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΟ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ κατάνυξη ὁλοκληρώθηκε ἡ  3η Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» στοὺς Ἁγίους Τόπους, περιλαμβανομένου τοῦ Θεοβάδιστου...

Περισσότερα

09/07/2010

Η Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουνίου/ 9ην Ἰουλίου 2010, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁμάδα 50 περίπου προσκυνητῶν, ἐλθόντων...

Περισσότερα

03/07/2010

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΧΑΪΦΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ.

Εἰς τήν μεγάλην καί ὡραίαν καί παραθαλασσίαν πόλιν τῆς Χάϊφας τοῦ βορείου Ἰσραήλ εὑρίσκεται ἀνέκαθεν ἐγκατεστημένη ἀραβόφωνος Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ...

Περισσότερα

01/07/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ HILTON ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 18ην Ἰουνίου / 1ην Ἰουλίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Γενικόν Διευθυντήν τῶν...

Περισσότερα

30/06/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 17ην /30ήν Ἰουλίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐδέχθη τούς ἀποφοίτους τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Κύπρου, καθοδηγουμένους ὑπό τοῦ...

Περισσότερα

30/06/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ & ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ.

Τήν Τετάρτην, 17ην / 30ήν Ἰουνίου 2010, ἑπομένην ἡμέραν τῆς ἐπιστροφῆς Του ἀπό τήν εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν εἰς Πολωνίαν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ....

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null