Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

15/06/2008

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Σε μια εποχή τού «τέλους τού λόγου» (M. Horkeimer), όπως είναι η δική μας, η Εκκλησία γιορτάζει την προσέγγιση του Λόγου ως Σιγής (τής έννοιας). Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος...

Περισσότερα

02/06/2008

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρέχει εἰς τούς Μαθητάς τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών εἰς τά Ἱεροσόλυμα, πλήρη κάλυψιν σπουδῶν δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως...

Περισσότερα

23/05/2008

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὅπως καὶ σύσσωμη ἡ Ἁγιοταφικὴ Ἀδελφότητα, μὲ βαθὺ αἴσθημα εὐθύνης, σεβασμὸ καὶ ἐπίγνωση τῆς...

Περισσότερα

07/05/2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΣΙΩΝ»

Ἀριθμ. Πρωτ. 202 Ἡ Ἁγιωτάτη Μήτηρ Ἱεροσολυμιτική Ἐκκλησία, χαίρει σφόδρα, ὅτι, τῇ τοῦ Κυρίου φιλανθρωπίᾳ καί χάριτι, σημειοῖ ἕν ἀκόμη βῆμα πρόσω διά τῆς...

Περισσότερα

07/05/2008

Η «ΝΕΑ ΣΙΩΝ» ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ, ΜΕΤΑ 14 ΕΤΗ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΗΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Μέ πολύ μεγάλην χαράν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, πάντοτε ἀπολαῦον τῆς φιλανθρώπου ἐπιστασίας τοῦ «σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν» Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν...

Περισσότερα

03/05/2008

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 2006-2007

Τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μὲ τὸ πολυδιάστατο ἔργο του ἔχει συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνόρθωση τοῦ τόπου του....

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null