Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

20/12/2008

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΒΗΘΛΕΕΜ

Τό Σάββατον 7/20 Δεκεμβρίου 2008 ἐτελέσθη Μικρός Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό ἀνακαινισθέν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρά τήν Βασιλικήν τῆς...

Περισσότερα

18/12/2008

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Εἰς τήν Παννυχίδα ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Σάββα, ἡμέρᾳ Τετάρτῃ, 4ῃ/17ῃ Δεκεμβρίου ἀφ’ ἑσπέρας, ἕως τῆς πρωΐας τῆς Πέμπτης 5ης...

Περισσότερα

16/12/2008

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΟΥ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘ’ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ

Ἡ δύσις τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ὀγδόου σωτηρίου ἔτους φέρει μίαν ἀκόμη χαρμόσυνον εἴδησιν διά τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἰδίως τούς ἐν αὐτῇ Σαββαΐτας,...

Περισσότερα

14/12/2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1267 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ* Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς...

Περισσότερα

14/12/2008

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2008

Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ῥῆμα τοῦτο τό γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν (Λουκ. 2, 15). Ἡ Ἐκκλησία, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ διαιωνίζουσα τό...

Περισσότερα

13/12/2008

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Συνεχίζεται μέ σταθερούς ρυθμούς ἡ ἀναστήλωσις τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, ἐν τῷ συγκροτήματι τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει....

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null