Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

24/04/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ Π. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅτι ὁ Μοναχός π. Χρύσανθος Χατζηγρηγορίου ἐκ Κύπρου, ὁ γενόμενος γνωστός καί ἐμφανιζόμενος ὡς...

Περισσότερα

23/04/2009

ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα 7/20.4.2009, ἑωρτάσθη μέ τήν ἁρμόζουσαν μεγαλοπρέπειαν καί  τήν λαμπρότητα ἡ ἐπαύριον τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα εἰς...

Περισσότερα

21/04/2009

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ

Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ξεκίνησε ἡ   ψηφιακὴ πανοραμικὴ ἀπεικόνιση τῶν Παναγίων προσκυνημάτων μὲ τὰ πρῶτα τρία (3)...

Περισσότερα

19/04/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2009

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως  Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ...

Περισσότερα

19/04/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2009 ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ Γ’

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως  Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ...

Περισσότερα

18/04/2009

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 2009

Ἡ  τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός. Λίαν πρωΐ τό Μέγα Σάββατον, ἠδύνατο νά παρατηρήσῃ κανείς ἀσυνήθιστον κίνησιν εἰς τούς δρόμους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null