Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

07/04/2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, ΠΑΣΧΑ 2009

Ἀπό 30ῆς Μαρτίου / 12ης Ἀπριλίου ἕως 7ης / 20ῆς Ἀπριλίου 2009. θερινή ὥρα : Κυριακή τῶν Βαΐων: Ὄρθρος και  Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου   τοῦ...

Περισσότερα

07/04/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μέ τήν δέουσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα εἰς τήν πόλιν Ναζαρέτ. Εἰς...

Περισσότερα

03/04/2009

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 17ης / 30ῆς Μαρτίου 2009, ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben-Gurion τοῦ Τέλ-Ἀβίβ...

Περισσότερα

28/03/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2007

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην...

Περισσότερα

26/03/2009

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 25ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 ἑωρτάσθη τήν 26ην τοῦ μηνός Μαρτίου 2009 εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών, τήν προετοιμάζουσαν τά μελλοντικά...

Περισσότερα

25/03/2009

ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μετατεθεῖσα ἐκ τῆς 9ης εἰς τήν 12ην Μαρτίου διά λόγους προσκυνηματικούς,...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null