Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

05/03/2009

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Τήν Πέμπτην, 5-3 / 20-2-2009, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον συνάντησις τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀρμενίων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουρχάν καί τοῦ π....

Περισσότερα

01/03/2009

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς , 16.2/1.3.2009, περί τήν 5.00  μ.μ. ὥραν μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων...

Περισσότερα

28/02/2009

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΙΡΖΕΤ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ

Ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ προγραμματιζομένου νά ἀνεγερθῇ εἰς τήν πόλιν Μπιρζέτ της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη Ποταμού,...

Περισσότερα

28/02/2009

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΙΡΖΕΤ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ

Ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ προγραμματιζομένου νά ἀνεγερθῇ εἰς τήν πόλιν Μπιρζέτ της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη Ποταμού,...

Περισσότερα

27/02/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

Τήν Τετάρτην, 12 / 25.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 30 προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας, 20 προσκυνητῶν ἐξ Αὐστρίας καί 30 προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, τῶν τελευταίων...

Περισσότερα

25/02/2009

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κατεδίκασε διά τοῦ ἐν Ναζαρέτ ἐκπροσώπου αὐτοῦ τάς προσβλητικάς ἐκφράσεις καί τοποθετήσεις ἐναντίον τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null