Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

27/11/2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Διά τόν ἑορτασμόν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τήν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ....

Περισσότερα

24/11/2021

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει τήν ἐπισυνημμένην προκήρυξιν χορηγήσεως ὑποτροφιῶν παρά τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας εἰς Χριστιανούς φοιτητάς διά τό...

Περισσότερα

21/11/2021

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου 7ης /20ῆς Νοεμβρίου 2021, ἔλαβε χώραν ἡ ὑποδοχή καί ἐγκατάστασις τοῦ νέου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null