1

ΠΥΡΚΑΪΑ ΛΟΓῼ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΖΙΦΝΑΝ.

Εἰς τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/ 10ης Μαρτίου 2017, ἐξερράγη, λόγῳ ἠλεκτρικῆς ἐμπλοκῆς, πυρκαϊά εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐν Τζίφνᾳ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία προεκάλεσε σοβαρήν ζημίαν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ κυρίως Ναοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά χρησιμοποιηθῇ ὡς τόπος λατρείας ἡ παρακειμένη αἴθουσα ἐκδηλώσεων, ἄχρι ἐπιδιορθώσεως τῶν ζημιῶν.

Τήν ἑπομένην τῆς πυρκαϊᾶς, Σάββατον 26ην Φεβρουαρίου / 11ην Μαρτίου 2017, ἐπεσκέφθη τόν ἐσωτερικῶς καέντα Ναόν δι’ ἠθικήν καί οἰκονομικήν συμπαράστασιν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου

Διά τήν ἐπίσκεψιν καί συμπαράστασιν ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ὁ Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος π. Γεώργιος Ἀουάδ καί οἱ Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]