1

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Προχωροῦν οἱ ἐργασίες ἀνοικοδόμησης τοῦ κεντρικοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Κύπρο ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ ἐντεταλμένου πρὸς τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐξαρχίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεου.

Τὸ κεντρικὸ κτιριακὸ συγκρότημα βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ 2-4, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ ἐργασίες περιλαμβάνουν τὴν συντήρηση τοῦ παλαιοῦ κτιρίου τῆς Ἐξαρχίας, τὴν οἰκοδόμηση χώρων πρὸς στέγαση τῶν γραφείων τῆς Ἐξαρχίας καὶ Ναϊδρίου πρὸς τέλεση ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ ἁγιασμὸ τῶν ἐπισκεπτῶν.

Πέραν ἀπὸ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τῆς Ἐξαρχίας ξεκίνησαν οἱ ἐνέργειες γιὰ τὴν συντήρηση καὶ ἀνοικοδόμηση τῶν πολυάριθμων Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Κύπρο.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ Ἐξαρχία Κύπρου στεγάζεται στὸ

Γραφεῖο 40

Λύδρας καὶ Ἀπόλλωνος 26

Τηλέφωνα: +357-99-220090 καὶ  +357-22-670626 (λειτουργεῖ καὶ ὡς τηλεομοιοτυπικό)

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου