1

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 9ην /22αν Αὐγούστου 2011, πεντηκονταμελής ὁμάς Ρώσων προσκυνητῶν, φίλα προσκειμένων τῷ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Μόσχαν, μέ τήν συνοδείαν ἑνός ἱερέως καί τήν διακονοῦσαν ἐν τῷ Μετοχίῳ τούτῳ μοναχήν Galina ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διατελέσας ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό εἱρημένον Μετόχιον καί ὠμίλησεν αὐτοῖς περί τῆς ἐποικοδομητικῆς καί ἁγιαστικῆς βοηθείας ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα ὡς καί περί τῆς σημασίας τῆς παρουσίας τοῦ Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Μόσχᾳ.

Οἱ ἐν λόγῳ προσκυνηταί προσέφεραν τά δῶρα τῆς εὐλαβείας αὐτῶν τῷ Μακαριωτάτῳ, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτοῖς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder