1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 πό 10ης / 23ης πριλίου ως 18ης Ἀπριλίου / 1ην Μαΐου 2016

 

Σάββατον τοῦ Λαζάρου:

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *

 

Κυριακή τῶν Βαων:

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία: 8 π.μ. *

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ. *

Μεγάλη Δευτέρα:

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ. *

 

Μεγάλη Τρίτη:

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:6.15 μ.μ. *

 

Μεγάλη Τετάρτη

Λειτ. Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικ. Γολγοθᾶ: 9 π.μ.                   

 

Μεγάλη Πέμπτη

Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου  ἐν τῷ  Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: 6.30 π.μ.

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ. *

 

Μεγάλη Παρασκευή

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10. π.μ.

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 9. μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον     

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός 1. μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα

 

Κυριακή το Πάσχα

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως: 1 μ.μ. *

 

* Ἡ Ἀκολουθία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.radio.jerusalem-patriarchate.info

 

Τελετάρχης τν Πατριαρχείων

ρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος