1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΠΑΝΙΕΡῼ ΝΑῼ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΝ Τ ΠΑΝΙΕΡ ΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

πό 26ης Μαρτίου / 8ης πριλίου ως 30ήν Μαρτίου / 13ην πριλίου

2015

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

Μεγάλη Τετάρτη                                                 

Λειτουργία  Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9. π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη                  

Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου  ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου:   6.30 π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη              

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος:  9. π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη      

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή  

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10. π.μ.

Μεγάλη Παρασκευή   

Ὁ Ἑσπερινός:  3. μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 9. μ.μ.

Μέγα Σάββατον 

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός: 1. μ.μ.

Μέγα Σάββατον

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12. μ/ν.

Κυριακή το Πάσχα 

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως: 1. μ.μ.

 

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων
Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος