1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΕΞΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΕΡΕΧΘΕΩΣ 18 – ΠΛΑΚΑ – ΑΘΗΝΑΙ 105 56

ΤΗΛEΦΩΝΟΝ: 210-3225810 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΝ: 210-3228778

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

τὸ πρωί: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                          7.00 Π.Μ.

τὸ βράδυ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ                                     7.00 Μ.Μ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

τὸ βράδυ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ                                   7.00 Μ.Μ.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

τὸ βράδυ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ                                   7.00 Μ.Μ.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

τὸ πρωί: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ      7.30 Π.Μ.

τὸ ἀπόγευμα: ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ                                         4.30 Μ.Μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΥΜΦΙΟΥ                                            7.00 Μ.Μ.

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

τὸ πρωί: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                             7.30 Π.Μ.

τὸ ἀπόγευμα: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ                   6.30 Μ.Μ.

(12 Εὐαγγέλια)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τὸ πρωί:   ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΩΡΑΙ                                                         8.00 Π.Μ.

: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ                   10.00 Π.Μ.

τὸ βράδυ: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ                                                     7.00 Μ.Μ.

: ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΠΕΡΙΞ Ι. ΝΑΟΥ                  9.00 Μ.Μ.

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

τὸ πρωί: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    7.30 Π.Μ.

τὸ βράδυ: ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ                                  7.30-8.30 Μ.Μ.

:ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ                   11.00 Μ.Μ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ                                                12.00 Μ.Μ.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008: Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ             00.15 Π.Μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ                                                          11.00 Π.Μ.

2 ΜΑΪΟΥ 2008: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

τὸ πρωί: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                7.30 Π.Μ.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι