1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2013 ΕΝ ΤΩι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩι ΝΑΩι ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩι ΝΑΩι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2013.

Ἀπό 15ης / 28ης Ἀπριλίου ἕως 23ης Ἀπριλίου/6ης Μαΐου 2013.

 Αἱ εἰς τό κάτωθι πρόγραμμα ἀναγραφόμεναι  ὧραι, ἀναφέρονται εἰς ΩΡΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἡ ὁποία συμπίπτει μέ τήν ΩΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ.

Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  5.00 π.μ.

Ἑσπερινός:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων:  5.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων:  5.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων:  5.30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον & Εὐχέλαιον:  5.00 μ.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

Ἀκολουθία καί Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:  4.30 π.μ

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Μεγάλων Ὡρῶν:  8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου:  6.30 μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι καί Λειτουργία  τοῦ Μεγ. Βασιλείου:  8.00 π.μ.

 

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  1.10 π.μ.

 

Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα:

Ἡ θεία Λειτουργία:  7.00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης  Ἀλέξιος.