1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019 ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Ἀπό 7/20 Ἀπριλίου ἕως 16/29 Ἀπριλίου 2019

Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  5.00 π.μ.

Ἑσπερινός:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον & Εὐχέλαιον:  5.00 μ.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

Ἀκολουθία καί Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:  4.30 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Βασιλικῶν Ὡρῶν:  8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου:  6.30 μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι καί Λειτουργία  τοῦ Μεγ. Βασιλείου:  8.00 π.μ.

 

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:00.50 π.μ.

(μεταμεσονύκτιον)

 

Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  8.00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης  Ἀλέξιος