1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΗΝ.

Παρασκευή,   27η  Ὀκτωβρίου / 9η  Νοεμβρίου

 14.00  μ.μ.

Ἄφιξις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου εἰς τό ἀεροδρόμιον  Ben – Gurion  εἰς  Τέλ – Ἀβίβ (Terminal). Τόν Μακαριώτατον ὑποδέχονται ἡ Ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Ἱερώτατος  Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος καί ὁ Ὁσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσίας εἰς τό  Ἰσραήλ κ. Sergey Y. Yakovlev, ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς Ρωσίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Alexander  Rudakov καί ὁ  Προϊστάμενος τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς (Missia) Ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος.

 14.30 -15.30  μ.μ.

Πορεία δι’ αὐτοκινήτου πρός Ἱεροσόλυμα – Ξενοδοχεῖον King David.

17.00  μ.μ.

Ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου, τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα,τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ – Διάβασις ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Πατριαρχείου. 17.15  μ.μ.

Πορεία τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας  κ.κ.  Κυρίλλου πρός τόν Πανίερον Ναόν τῆς  Ἀναστάσεως.

17.30 μ.μ.

Ἄφιξις εἰς τόν Ναόν. Προσκύνησις εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, Πανάγιον Τάφον, Ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου, Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν – Ἀνταλλαγή  προσφωνήσεων.

 18.30 μ.μ.

Ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα. Δεξίωσις – Προσφωνήσεις -Παρασημοφόρησις Πατριάρχου  Κυρίλλου.

Ἅμα τῇ λήξει, μετάβασις εἰς τό  ξενοδοχεῖον – Δεῖπνον.

 Σάββατον,   28η  Ὀκτωβρίου /  10η  Νοεμβρίου

 Πρόγευμα  εἰς τό ξενοδοχεῖον  King  David.

 10.20 π.μ.

Ἀναχώρησις διά  Γεθσημανῆν.

 10.40 π.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα εἰς Γεθσημανῆν  –  Δέησις – Ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου – Ἐπίσκεψις εἰς τόν Κῆπον τῆς Γεθσημανῆς.

11.30 π.μ.

Ἐκκίνησις διά Βηθλεέμ.

12.00 μ.

Ἐπίσκεψις Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον καί τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ, ἐν ἐπισήμῳ ὑποδοχῇ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τῶν ἱερέων, τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Alexander Rudakov, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ ποιμνίου – Προσφωνήσεις – Δηλώσεις εἰς τόν τοπικόν Τύπον εἰς τήν αὐλήν τῆς Βασιλικῆς.

13.00 π.μ.

Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούντ  Ἀμπᾶς –  Ἀμποῦ  Μάζεν  εἰς  τήν Προεδρικήν  κατοικίαν  ἐν  Βηθλεέμ.

 13.30 μ.μ.

Ἐπίσημον γεῦμα παρατιθέμενον ὑπό τοῦ Προέδρου κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς – Ἀμποῦ Μάζεν πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου.

15.00 μ.μ.

Ἀναχώρησις διά τό ξενοδοχεῖον.

 18.00 μ.μ.

Ὄρθρος εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Ρωσικῆς  Ἀποστολῆς ( Missia )  –  Τιμητικαί διακρίσεις  –  Δεῖπνον.

23.25 μ.μ.

Ἐκκίνησις  δι’ αὐτοκινήτου πρός τήν πύλην τοῦ Δαβίδ.

23.35 μ.μ.

Πορεία πρός τό Πατριαρχεῖον.

 23.50 μ.μ.

Ἐκκίνησις ἐκ τοῦ  Πατριαρχείου διά τόν  Πανίερον  Ναόν  τῆς Ἀναστάσεως.

Κυριακή,   29η   Ὀκτωβρίου /  11η  Νοεμβρίου

00.00 π.μ.

Ἄφιξις Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου καί Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως – Ὄρθρος εἰς τό Καθολικόν.

 00.30 π.μ.

Πατριαρχικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον  – Προσφωνήσεις ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου  –  Γραφεῖον Σκευοφύλακος.

03.30 π.μ.

Ἀναχώρησις Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου διά τό ξενοδοχεῖον μέσῳ τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ – Ἀνάπαυσις.

Πρόγευμα είς τό ξενοδοχεῖον.

12.00 μ.μ.

Συνάντησις Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου μετά τῶν Ἀρχιραββίνων κ. Jona Metzer καί κ. Slomo  Amar εἰς τήν Ἀρχιραββινίαν.

 13.30 μ.μ.

Παρουσίασις τῆς Ἑβραϊκῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου «Ἐλευθερία καί εὐθύνη» εἰς τό ξενοδοχεῖον King David – Παρουσίασις τῆς ἐπετειακῆς ἐκδόσεως τῶν εἰκονογραφημένων ἱστορικῶν καί πολιτιστικῶν Ἀναλέκτων «Ρωσική  Παλαιστίνη», «Λαοί καί Προορισμοί» εἰς ξενοδοχεῖον  King  David.

14.00 μ.μ.

Ἐπίσημον γεῦμα παρατιθέμενον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου πρός τιμήν τοῦ  Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου εἰς τό ξενοδοχεῖον.

16.00 π.μ.

Συνάντησις Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου καί Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά  τοῦ  Προέδρου  τοῦ   κράτους  τοῦ   Ἰσραήλ κ. Συμεών Πέρες εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον.

 17.15 μ.μ.

Συνάντησις τοῦ  Μακαριωτάτου  Πατριάρχου  Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου μετά τοῦ Δημάρχου Ἱεροσολύμων κ. Νίρ  Μπαρκάτ.

 18.10 μ.μ.

Μετάβασις δι’ αὐτοκινήτου πρός τήν Πύλην τῶν Λεόντων Ὁδοιπορία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου πρός  τήν  ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου.

19.00 μ.μ.

Προσκύνησις εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν  Πανάγιον Τάφον μετά ψαλμωδιῶν καί ἀναγνώσεως τοῦ Εὐαγγελίου.

19.30 – 21.30 μ.μ.

Δεξίωσις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου  Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου εἰς τό Πατριαρχεῖον  –  Ἀνταλλλαγή δώρων.

 Ἅμα τῇ λήξει τῆς δεξιώσεως ἐπιστροφή εἰς τό ξενοδοχεῖον.

 Δευτέρα,  30ή   Ὀκτωβρίου / 12η   Νοεμβρίου

 

8.40π.μ.

Ἐκκίνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρωσίας κ.κ. Κυρίλλου διά τήν Ρωσικήν Ἱεράν Μονήν Ὀρεινῆς – Γκόρνια.

 9.00 π.μ.

Ἐγκαίνια ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίων Πάντων τῆς Ρωσίας καί θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονἠν Ὀρεινῆς. Τιμητική διάκρισις  εὐεργετῶν τοῦ ναοῦ.

12.15 μ.μ.

Γεῦμα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὀρεινῆς.

14.00 μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τό μνημεῖον Yad Vashem.

 14.50 μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἰς Γεθσημανῆν.

15.30 μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ρωσικήν Ἱεράν Μονήν Άναλήψεως καί δέησις εἰς τόν τάφον τοῦ  ἱδρυτοῦ αὐτῆς Antonin Kapustin –  Τέϊον.

16.30 μ.μ.

Ἐπιστροφή εἰς τό  ξενοδοχεῖον – Δεῖπνον.

 

Τρίτη,   31η    Ὀκτωβρίου  /  13η   Νοεμβρίου

 

Πρόγευμα εἰς τό  ξενοδοχεῖον.

 8.00  – 10.00 π.μ.

Διαδρομή πρός τό Θαβώριον Ὄρος.

 10.00 π.μ.

Ἄφιξις εἰς τό Ὄρος Θαβώρ καί ἐπίσκεψις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Ἀνάγνωσις  τοῦ  Εὐαγγελίου.

 10.45 π.μ.

Ἐκκίνησις διά Ναζαρέτ.

 11.30 μ.μ.

Ἄφιξις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ὑποδοχή ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Ράμζι  Ζαράϊσε, τοῦ Προξένου τῆς Ρωσίας  εἰς τήν Χάϊφαν κ. Ποπόβ καί τοῦ Προξένου  τῆς  Ρωσίας  εἰς  Ἀσντότ  κ. Ἀμίν  Σήφια – Προσκύνησις – Ἀνάγνωσις  τοῦ  Εὐαγγελίου.

 12.15  μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν  Ἱεράν Μητρόπολιν  Ναζαρέτ – Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου μετά τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Δημάρχου κ. Ράμζι Τζαράϊσε εἰς τήν Μητρόπολιν – Ἐπίσημον γεῦμα παρατιθέμενον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου  Κυρίλλου ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ εἰς τήν Μητρόπολιν.

 14.00 μ.μ.

Ἀναχώρησις διά τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος.

 14.30 μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν ἐν Τιβεριάδι Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  τοῦ Ἑλληνορθοδόξου  Πατριαρχείου.

 14.45 μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τόν Ρωσικόν Προσκυνηματικόν ξενῶνα ἐν Τιβεριάδι.

 15.10 μ.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς εἰς Μάγδαλα. Ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου.

17.00 μ.μ.

Ἐκκίνησις διά τήν γέφυραν Allenby τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.

20.00 μ.μ. (θερινή ὥρα Ἰορδανίας)

Ἄφιξις εἰς τό ἐν Ἰορδάνῃ Ρωσικόν προσκυνηματικόν Κέντρον –  Ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, τῆς Α.Ε. τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας κ. Γάζη καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς Ἰορδανίαν κ. A.M. Kalugin. – Δεῖπνον παρατιθέμενον ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῶν Προεδρικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας εἰς τήν τράπεζαν τοῦ Ρωσικοῦ  Προσκυνηματικοῦ Κέντρου  –  Διανυκτέρευσις.

 

Τετάρτη,  1η  /  14η   Νοεμβρίου

Πρόγευμα είς τό  Ρωσικόν  Προσκυνηματικόν  Κέντρον

10.20 π.μ.

Ἔνδυσις εἰς τό παρεκκλήσιον – Πορεία πρός τόν Ἰορδάνην ποταμόν. Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων εἰς Ἰορδάνην ποταμόν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου.

11.05 π.μ.

Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἑλληνικόν Μοναστήριον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου παρά τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου. Ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου ὑπό τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ἐν λόγῳ Μοναστηρίου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καί Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Ἀμμάν κ. Βενεδίκτου.

 11.55 μ.μ.

Ἀναχώρησις δι’ αὐτοκινήτου διά  τήν πόλιν τοῦ Ἀμμάν.

13.00 μ.μ.

Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Βασιλέως  Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα  Ἴμπν Χουσεΐν  ΙΙ.

13.30 μ.μ.

Ἐπίσημον  γεῦμα  πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου ὑπό τοῦ  Βασιλέως Ἀμπντάλλα  ΙΙ.

15.00 -15.30 μ.μ.

Μετάβασις δι’ αὐτοκινήτου πρός τό  ἀεροδρόμιον Alia τοῦ Ἀμμάν.

15.45 μ.μ.

Ἀναχώρησις Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Κυρίλλου διά Μόσχαν.

 

Τέλος τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως

τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας

κ.κ. Κυρίλλου.

ngg_shortcode_0_placeholder