1

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ QATAR.

Τό Σάββατον, 19ην Μαρτίου/1ηνἈπριλίου 2017, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Πασχαλινή Δωροέκθεσις.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης μεγάλη ποικιλία ἑδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς, Μολδαβικῆς, Ρωσσικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ διαφόρων ἑταιρειῶν καί κυριῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου.

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν οἱ Πρέσβεις τῆς Γεωργίας, τῆς Μολδαβίας καί ἐκπρόσωποι τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τῆς Σερβίας εἰς τό Κάταρ, καθώς ἐπίσης ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων εἰς τήν Ντόχαν.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]