1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 14ης /27ης Μαρτίου 2014, ὁ Ὑπουργός Δημοσίων Έργων τῆς Ἰορδανίας κ. Σάμη Χάλασα, Χριστιανός Ἑλληνορθόδοξος ἐκ τῆς πόλεως Κάρακ τῆς νοτίου Ἰορδανίας, συνοδευόμενος ὑπό τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς στενῆς σχέσεως τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τῆς πόλεως καταγωγῆς του κ. Ὑπουργοῦ, τοῦ Κάρακ, καί περί τῶν ἀγαστῶν σχέσεων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας  καί τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας.

Λαβοῦσα τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου, ἤτοι εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἐκ μαργαριταρρορίζης,  κατεσκευασμένην εἰς Βηθλεέμ καί σταυρούς ἐπιστηθίους διά τήν σύζυγον καί τά τέκνα, ἡ οἰκογένεια τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά προσκύνησιν, τήν ἑπομένην δέ ἡμέραν τό Σπήλαιον καί τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.