1

Ο ΣΥΡΟ- ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰουνίου/ 5ης Ἰουλίου 2021, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας τῆς Συριακῆς – Καθολικῆς Ἐκκλησίας Mar Ignatius Youssef III YOUNAN μετά συνοδείας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐγένετο ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἰσραήλ ἐκ Λιβάνου, διά τήν ἐγκατάστασιν ἐν Ἱερουσαλήμ ὡς Ἀντιπροσώπου -Ἐξάρχου τῆς Συριακῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Mar Yacoub Ephrem SEMAAN,  εἰς τήν ὁποίαν ἐγκατάστασιν ἐξεπροσώπησε τό Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.

Τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀντιοχείας τῆς Συριακῆς – Καθολικῆς Ἐκκλησίας Mar Ignatius Youssef III YOUNAN ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί προσεφώνησεν Αὐτόν, ἀναφερόμενος καί εἰς τήν συνεργασίαν μετ’ αὐτοῦ εἰς τό πλαίσιον τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Your Beatitude,

Your Excellency,

Your Eminences,

Your Graces,

Dear Fathers,

It is a joy to welcome you, Your Beatitude, to the Holy City of Jerusalem, and especially for the blessed occasion of the enthronement of His Excellency Bishop Yacoub Ephraim Semaan as your Exarch in Jerusalem. We wish to express our formal congratulations to him as he assumes his responsibilities and joins us among the Heads of the Churches and Christian Communities of the Holy Land.

By the presence of your Exarch in Jerusalem, Your Beatitude, you affirm the spiritual significance of Jerusalem. Jerusalem is both the spiritual capital of Christianity and the spiritual capital of the whole world. And it is, therefore, the spiritual home of all people of good will. Here we live a truly ecumenical life. For we inhabit a multi-cultural, multi-ethnic, and multi-religious landscape that has embraced many peoples for millennia. It is important that Jerusalem is the host of all our Christian traditions as part of this essential diversity of our experience in this region.

Your Beatitude is well known for your advocacy on behalf of Christians in our region, and you know well that our mission here is one of peace, mutual respect and co-existence., and reconciliation. We are called to the martyria of the love of God that is made known in the Gospel of our Lord Jesus Christ.

We pray that you will have a pleasant stay among us while you are in the Holy City, and we pray also for your new Exarch. MAY the light of the Holy Tomb enlighten him as he leads his community in the path of our Lord Jesus Christ.

MAY God bless all the peoples of Lebanon, Syria, and our beloved Holy Land.

Thank you.  

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀναστολῆς.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τῷ Μακαριωτάτῳ Πατριάρχῃ τῆς Συρο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας ἐπάργυρον πίνακα, ἀπεικονίζοντα τήν Ἱερουσαλήμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, εἰς τούς συνοδούς Αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ἰγνάτιος προσέφερεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας