1

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 22αν Αὐγούστου/ 4ην Σεπτεμβρίου 2012, ὁ σύνδεσμος βετεράνων ἀξιωματικῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Βασίλειον Μόσχου Πρόεδρον τοῦ συνδέσμου τούτου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα ταύτην  καλωσώρισεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐξηγῶν αὐτοῖς ὅτι ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἔχει τό ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν Ἁγίων Τόπων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τεκμήρια τῆς κατά σάρκα ἐν αὐτοῖς ἐμφανίσεως τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ Αὐτοῦ ἔργου. Οἱ βετεράνοι ἀπόστρατοι ἐπέδωσαν ὡς δῶρον τῷ Μακαριωτάτῳ τό ἔμβλημα τοῦ σωματείου αὐτῶν ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς ταῖς Πατριαρχικαῖς Αὐτοῦ εὐλογίαις, ἐπιδίδων αὐτοῖς ἐπίσης τό περιοδικόν Νέα Σιών, τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ μακαριστοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἠκολούθησεν ἡ προσκύνησις αὐτῶν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/8JN2ziNaot8

ngg_shortcode_0_placeholder