1

Ο Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 16ην /29ην Ὀκτωβρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν ὁσιολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀντώνιον Καλογήρου, πρῴην Σχολάρχην τῆς Ἱερατικῆς  Σχολῆς Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας» μεθ’ ὁμάδος 60 εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Λευκωσίαν τῆς Κύπρου.

Τούτους ἐνθέρμως ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος καί ὡμίλησεν αὐτοῖς διά τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος αὐτῶν καί γενικώτερον διά τήν σημασίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τά ἐπηρεάζοντα τόν προσκυνητήν  πρός πνευματικήν θεωρίαν καί πρός ἀναζήτησιν μιᾶς πνευματικωτέρας ζωῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/KuWPSLI4B_w