1

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 1ην /14ην Σεπτεμβρίου 2015, ἡμέραν ἑορτῆς τῆς ἀρχῆς τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἤ τῆς Ἰνδίκτου, ὁ μέλλων Ἀντιπρόσωπος τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους εἰς τόν Καναδᾶν κ. Nabil Marouf ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά τῆς  ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ.

Τόν κ. Marouf ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. Ὁ κ. Marouf ἀνεφέρθη εἰς τήν νέαν αὐτοῦ ὑπηρεσίαν, ὅπου καλεῖται νά ὑπερασπίζηται τά δικαιώματα ζωῆς τῶν ἐκεῖ διαβιούντων Παλαιστινίων προσφύγων.

Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη τόν νέον Πρέσβυν διά τήν νέαν αὐτοῦ θέσιν,  ὑπογραμμίζων ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖ τόν συνδετικόν κρίκον τῶν Παλαιστινίων, τῶν διαβιούντων εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν καί ἐκτός αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/WQQa9axPP7Q