1

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 17ην /30ήν  Αὐγούστου 2022, ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱερουσαλήμ Σεβασμιώτατος Jack Yacub μετά μικρᾶς συνοδείας κληρικῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβασμιώτατον Jack Yacub ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ  Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ὁ  νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἐπισκέφθη κατά τήν κρατοῦσαν τάξιν τόν πρῶτον μεταξύ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν προσωρινῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης συνεζήτησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου θέματα προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος καί θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, Ἰορδανίαν, Συρίαν καί Ἰράκ καί τρόπους βοηθείας καί συμπαραστάσεως αὐτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Συρίων ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱεροσαλήμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας