1

Ο ΝΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΔΕΛΕΓΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 15ην / 28ην Δεκεμβρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὁ νέος Ἀποστολικός Δελεγᾶτος – Νούντσιος – Ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα εἰς Ἱεροσόλυμα, H.E. Msgn Leopoldo Girelli, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ π. Fernardo Tumuya.

Τόν Msgn Leopoldo Girelli ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηγόντων αὐτοῦ καί ἐξέφρασε τήν διάθεσιν Αὐτοῦ νά συνεχίσῃ τήν ἀνέκαθεν ὑπάρξασαν καλήν συνεργασίαν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἑκάστοτε Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου.

Ὁ νέος Ἀποστολικός Δελεγᾶτος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ὑποδοχῇ καί διεβεβαίωσεν Αὐτῷ περί τῆς προθέσεως τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νά συνεχίσῃ τήν συνεργασίαν πρός τό συμφέρον τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῆς εἰρήνης τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Νούτσιον εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί εἰς τόν βοηθόν αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]