1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΤΙΜΑ ΙΕΡΕΙΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ.

Τήν Δευτέραν, 10ην /23ην Νοεμβρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παρουσίᾳ τοῦ ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Θαβωρίου ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος, ἐτίμησε μέ τόν ἐπιστήθιον σταυρόν εὐλογίας τόν Οἰκονόμον πρῴην ἐφημέριον εἰς τό προσκύνημα τῆς Μαδηβᾶ καί νῦν ἐφημέριον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Χίλντα π. Παντελεήμονα καί παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου ἐτίμησε ὡσαύτως μέ τόν ἐπιστήθιον σταυρόν εὐλογίας τόν ἐφημέριον εἰς Ἄμπνταλη Οἰκονόμον π. Σάλεμ- Εἰρηναῖον, καί τόν ἐφημέριον εἰς Χάσμε Οἰκονόμον π. Ἄμπντάλλα Χαμάρνε.

Συγκεκινημένοι οἱ τιμηθέντες ἱερεῖς ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον καί διεβεβαίωσαν Αὐτόν ὅτι θά καταβάλουν τό μέγιστον τῶν δυνάμεων αὐτῶν διά μίαν χριστιανικήν καί ἐποικοδομητικήν διακονίαν εἰς τάς ἐνορίας αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.