1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς 24ης Μαΐου/ 6ης Ἰουνίου 2019, ἡμέρας ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως εἰς τελετήν φιλοξενουμένην εἰς τό παρά τόν Τάφον τῆς Ραχήλ ξενοδοχεῖον Paradise τοῦ Ρωμαιορθοδόξου κ. Ἀθανασίου Ἀμποῦ Ἀέτα, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε 7 μέλη τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων Μπετσαχούρ, διακριθέντα ἐπί ἔτη εἰς τήν διατήρησιν καί καλλιέργειαν τῆς παραδοσιακῆς ἡμῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ποιμένων καί τῆς Κοινότητος Μπετζάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τοῦ Πρεσβυτέρου Ἢσσα Μοῦσλεχ, καί τοῦ π. Σάββα Χέρ, ἱερέων τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος καί πολλῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τῶν συγγενῶν τῶν τιμηθέντων διά τῆς διακρίσεως τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου.

Οἱ τιμηθέντες κ. Hanna Judeh, κ. Elias Andraos Banoura, κ. Kareem Saliba Kokali, κ. George Bassil Abu Etah, κ. Raed Nasri Al Atrash, κ. Khader Ibrahim Saeed, κ. Zuneir Qumsieh συγκεκινημένοι ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον καί ἐδήλωσαν τήν διάθεσιν αὐτῶν νά συμπαραστέκωνται πάντοτε εἰς τό Πατριαρχεῖον καί νά προωθοῦν τήν ἐκμάθησιν τῆς ἀγγελικῆς καί οὐρανίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Εἰς τόν φιλοξενοῦντα τήν τελετήν ταύτην ἰδιοκτήτην τοῦ ξενοδοχείου κ. Ἀμποῦ Ἀέτα, ὁ Μακαριώτατος εὐχαριστῶν ἐπέδωσεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας