Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Τήν Πέμπτην, 1ην / 14ην Ἰουνίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ἀφίχθη ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας.

Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν ὡς ἄνω δύο συνοδῶν Αὐτοῦ καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, παρουσίᾳ συνεργατῶν αὐτοῦ, κ. Δανασῆ, κ. Λιάντη καί κ. Θεοδώρου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Κατά τήν συνάντησιν ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη συνεχίσεως τῆς σταθερᾶς συνεργασίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς μητρός Ἑλλάδος, συνεχιστοῦ τῆς ἀρωγῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καί ὁ Μακαριώτατος ἔθεσεν ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ κ. Ἀμανατίδη προτεραιότητας, εἰς τάς ὁποίας τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνάγκην τῆς βοηθείας τῆς Ἑλλάδος, ὡς τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, τῆς ἐπιχορηγήσεως τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς τοῦ Σταυροῦ κ. ἄ.

Ὁ κ. Ἀμανατίδης ἐπέδειξεν ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά ἔμπρακτον βοήθειαν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Μακαριώτατος παρεκάθισεν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν πρός τιμήν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Σχετική Αρθρογραφία