1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1ης/14ης Ἰουνίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εὑρισκόμενος εἰς Ἀθήνας, ἀπέδωσε τήν καθιερωμένην κατά τήν τάξιν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμον, ἑορτάζοντα τήν αὔριον τά Ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.

Τόν Μακαριώτατον ἐδέχθη εἰς τό κτίριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος μετά τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεῶνος.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης οἱ δύο Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ὑπάρχουσαν διάθεσιν συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί ὡμίλησαν περί τῶν προσκυνηματικῶν ἐπισκέψεων πολλῶν μελῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρά τήν εἰς Ἱεροσόλυμα ἔντονον ἐνίοτε πολιτικήν κατάστασιν.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον διά τούς ἀπεσπασμένους κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά διακονίαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἔκαμε λόγον διά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ τροφή τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων μέ κληρικούς, διά τήν ἀνανέωσιν τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς Σιών, καί τήν πρόθεσιν ἐκ νέου νῦν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς τοῦ Σταυροῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δύναται νά εἶναι ἀποφασιστική.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέτεινε εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν τήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἱεροσόλυμα, οὗτος δέ ἀνταπεκρίθη λέγων ὅτι αὕτη θά πραγματοποιηθῇ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]