1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΟΜΙΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΑΒΙΝΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.

Τήν Δευτέραν, 8ην /21ην Δεκεμβρίου 2015, εἰς συνάντησιν, τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ραββινείαν τοῦ Ἰσραήλ προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2015/12/21/18978

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.