1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΜΑΝ.

Τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2011, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὤν ἐκ τῆς προηγουμένης ἡμέρας εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας διά τήν Συνάντησιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ), μετέσχε συμπροσευχόμενος εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἀνεγερθέν ἐντός τῆς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τό ἐν εὐλαβείᾳ παρακολουθῆσαν τήν θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησίασμα διά τοῦ κάτωθι κηρύγματος Αὐτοῦ ἀραβιστί: (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2011/07/03/549/).                                                 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.