1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων προαναγγέλλει τοῖς παρακολουθοῦσιν αὐτήν ὅτι ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου Ἐπιτρόπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Κωνσταντινούπολιν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ μοναχοῦ π. Ἀντιόχου, συνοδεύοντος τήν εἰκόνα τοῦ Τιμίου Ξύλου θα ἐπισκευθῆ ὡς προσκεκλημένος τό Πατριαρχεῖον καί τό κράτος τῆς Ρουμανίας. Λεπτομερείας περί τοῦ ταξιδίου τοῦ Μακαριωτάτου θά ἀναρτήσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.