1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ Κ. ΣΑΛΑΜΕ ΦΑΓΙΑΝΤ.

Τήν Δευτέραν, 12ην /25ην Αὐγούστου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν κ. Σαλάμε Φαγιάντ, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

 Τήν διάκρισιν ταύτην ἀπένειμεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν κ. Σαλάμε εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συνεργασίας αὐτοῦ καί τῆς συμπαραστάσεως καί βοηθείας αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Φαγιάντ, εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι θά συνεχίσῃ τήν συνεργασίαν ταύτην πρός ἀμοιβαῖον ὄφελος τῶν μελῶν τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν πολιτῶν τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/J2aB2W1FSpE