1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

Τήν Κυριακήν, 4ην/17ην Ὀκτωβρίου 2021, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Συνοδείας ἐπεσκέφθη δι’ εὐχάς ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτοῦ τόν ἡγούμενον τῆς Μονῆς Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον ὑπέρ ἐνενηκοντούτην τήν ἡλικίαν καί ὑπέρ τεσσαρακονταετῆ εἰς τήν διακονίαν καί ηὐχήθη αὐτῷ, ἔτη ὅσα πλεῖστα, ἵνα ὁλοκληροῖ ταύτην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας