1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 3ης/16ης Μαΐου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, μετέβη εἰς τό χωρίον τῶν Ποιμένων – Μπεϊτ Σαχούρ, πόλιν προσκειμένην τῇ Βηθλεέμ, οἱ Ποιμένες τῆς ὁποίας ὡδηγήθηsαν ὑπό τῶν ἐν οὐρανῷ ἀγγέλων καί προσεκύνησαν τόν σαρκί τεχθέντα Κύριον ὡς βρέφος ἐσπαργανωμένον καί κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.

Εἰς τήν πόλιν ταύτην τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, διατηρεῖ ἀκμάζουσαν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί πλῆρες Σχολεῖον, Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον εἰς τό ὁποῖον διδάσκουν 53 καθηγηταί καί φοιτοῦν 550 διδασκόμενοι.

Εἰς τήν Σχολήν ταύτην ἐγένετο δεκτός  ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Τζώρτζ Σαχάδε, τῶν καθηγητῶν, τοῦ ἐφημερίου εἰς τήν κώμην ταύτην καί ἐκπροσώπου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ  καί τῶν γονεών καί συγγενῶν αὐτῶν.

Ἐνταῦθα εἰς καλῶς διωργανωμένην τελετήν ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τούς τίτλους εἰς τούς 23 ἀποφοίτους, προσφωνῶν αὐτούς διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2015/05/16/12440

εὐλογῶν αὐτούς καί εὐχόμενος καλήν φοιτητικήν καί ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/WFT_60nKrf8