1

Ο ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ Κ. SERGEY CHEREMIN ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 4ην /17ην Φεβρουαρίου 2023,  ὁ ἐξοχώτατος κ. Sergey Cheremin  Ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως τῆς Μόσχας καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Οἰκονομικῶν καί Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Μόσχας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Βικτώροβ, ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ρωσσικῆς Ἀπoστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα (MISSIA) Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξάνδρου καί ὑπό ἄλλων διπλωματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐπανέλαβε τήν ἔκκλησιν Αὐτοῦ διά τήν ἐν Χριστῷ ἐνότητα καί κοινωνίαν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέσω τοῦ διαλόγου.

Ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσίας κ. Βικτώροβ ἀνέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον περί τῆς συναντήσεως, τήν ὁποίαν ἐπραγματοποίησε μετά τοῦ Ἰσραηλινοῦ πολιτικοῦ, πρῴην μέλους τῆς Κυβερνήσεως κ. Tzachi Hanegbi καί τῆς συζητήσεως μετ’ αὐτοῦ διά τό ἔργον τοῦ Μακαριωτάτου ὑπέρ τῆς στηρίξεως τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος καί τῆς διασφαλίσεως  τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας