1

Ο ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΔΟΥΞ ΤΟΥ CAMBRIDGE ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Πέμπτης, 15ης/28ης Ἰουνίου 2018, ἡ Αὑτοῦ ἐξοχότης ὁ Δούξ τοῦ Cambridge πρίγκηψ William, πρωτότοκος υἱός τοῦ πρίγκιπος Καρόλου τῆς Οὐαλίας καί τῆς πριγκιπίσσης Νταϊάνας καί ἐγγονός τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος τῆς Βασιλίσσης τῆς Μεγάλης Βρεττανίας Ἐλισάβετ, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης ἐπεσκέφθη τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα, Σεβασμιωτάτου κ. Σουχέλ Νταγουάνη καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας.

Εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Τάφον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τό Μή μου Ἅπτου, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, καί τό Ἱερόν Σκευοφυλάκειον, ἔνθα τό Τίμιον Ξύλον, ἐσυνόδευσε καί ἐξενάγησε τόν ἐξοχώτατον πρίγκιπα William ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν ἐξοχώτατον πρίγκιπα William διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Your Royal Highness,
Your Excellency, Mr. Ambassador,
Your Excellency, Mr. Consul General,
Your Eminences,
Your Graces,
Distinguished Friends,
We welcome you, Your Royal Highness, to the Holy City of Jerusalem and to this
most Holy Place, where our Lord Jesus Christ, the Righteous One, shed His blood to
bring reconciliation and peace to humankind. Here, reconciliation was made manifest
between God and humanity, and within the human family. Here, our common human
destiny was revealed.
As we read in the Psalms, Mercy and truth are met together; righteousness and
peace have kissed each other (Ps. 85:10). Here, this meeting was accomplished on
the Cross.
You come to the Middle East and to the Holy Land as a pilgrim of reconciliation and
peace, a witness to the truth that reconciliation and peace are of outmost importance
to the human community. This region in particular cries out for a new birth of
reconciliation and peace, a new birth that will come only from the greatest labour.
For without such a sacrifice, without such willingness to give everything for
reconciliation and peace, there can be no way forward.
The Christian Community has managed to remain in this region for over 2000 years,
because we are a community of reconciliation. The Cross of the risen Christ is the
Cross of hope, for the Cross is the assurance that just such peace and reconciliation
are possible.
We appreciate your presence among us, for your presence brings hope in turbulent
times. We wish to take this opportunity to congratulate you and the Duchess of
Cambridge on the recent birth of your son, Prince Louis. We pray to Almighty God
that you will be sustained in your mission, and that you will draw strength from your
visit to the tomb of your noble Grandmother, Princess Alice, as well as to this Holy
place, to be an agent of reconciliation and peace in our world. Thank you.

καί ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν  εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου. Μετά δέ ταῦτα, ἐντός τοῦ Γραφείου τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου παρετέθη εἰς τόν ἐξοχώτατον κέρασμα.

Περάνας τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό ἱστορικώτερον, ὡς εἶπεν, καί ἁγιώτερον προσκύνημα τῆς Χριστιανοσύνης, εὐχαριστῶν διά τήν ὑποδοχήν, ὁ ἐξοχώτατος δούξ τοῦ Cambridge ἀνεχώρησε διά τήν συνέχισιν τῆς ἀποστολῆς Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TyF4nVUhO0k