1

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης 29ης Δεκεμβρίου 2016 / 11ης Ἰανουαρίου 2017, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁμάδος ἐξ εἴκοσιν ἀτόμων περίπου ἐπεσκέφθη ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου πολιτικοῦ ἔτους τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Δήμαρχον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων μετέφερε εἰς τόν Μακαριώτατον τάς εὐχάς αὐτοῦ διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί τόν διεβεβαίωσεν ὅτι ἡ Δημαρχία ἐνεργεῖ ὅ,τι δύναται διά τήν εἰρηνικήν καί ἀπρόσκοπτον συνύπαρξιν ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Δήμαρχον διά τάς εὐχάς καί τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ καί τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ διά τήν Ἱερουσαλήμ καί τούς Χριστιανούς προσκυνητάς καί εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἐπιθυμεῖ τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ὀπαδῶν τῶν θρησκευμάτων εἰς αὐτήν.

Ὁ Δήμαρχος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον γλυκίσματα ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Μπαρκάτ ἀνθοδοχεῖον ἐκ πορσελάνης μετά παραστάσεων τῆς Ἰερουσαλήμ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

httpv://youtu.be/M4cQsyOpgqc

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]