1

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 17ην Φεβρουαρίου/ 2αν Μαρτίου, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Μεγάλης Βρεττανίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Philip Hall ἐπεσκέφθη το Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐκλαμπρότατον κ. Hall ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί μετά τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατόν καί συνοδῶν αὐτοῦ καί μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μπάρετ καί Ἀρχιμανδρίτου Σαμουήλ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην  ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Βρεττανίας ἐνημερώθη ἐπί τῆς προσφάτου δημιουργηθείσης κρίσεως, ἡ ὁποία ὡδήγησε εἰς τό κλείσιμον καί τό ἄνοιγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐξ αἰτίας τῶν παρανόμως ἐπιβληθέντων φόρων ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων, καθώς καί ἐξ αἰτίας τοῦ νόμου ‘’Bill of Church Land”, προταθέντος εἰς τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον ὑπό τοῦ μέλους αὐτοῦ κ. Ραχήλ Ἀζάρια.

Διαρκούσης τῆς συναντήσεως ταύτης  ἐδόθη συγκεκριμένως ἔμφασις εἰς τήν ἀνάγκην διατηρήσεως τοῦ καθεστῶτος / status-quo τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]