1

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, τῆς Ε΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 21ης Μαρτίου/ 3ης Ἀπριλίου 2020, ἐψάλη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἄνευ ἐξωτερικοῦ ἐκκλησιάσματος, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς ψαλμῳδίας τοῦ Κανόνος «Ἀνοίξω τό στόμα μου» ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών δεξιά καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου ἀριστερά, ἀνεγνώσθησαν ἐξ ὑπαρχῆς αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ Α΄ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἡ Β’  ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, ἡ Γ’ ὑπό τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί ἡ Δ’ ὑπό τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου.

Μετά τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας