1

ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΙᾼ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουλίου /8ην Αὐγούστου 2013, τριακονταμελής ὁμάς μελῶν τοῦ Ἀραβοφώνου ( Rum Orthodox)  ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἰορδανίας ὑπό τόν Ἱερομόναχον π. Ἀθανάσιον Κακίς, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν εὐσεβῆ ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη μετά τινων Ἁγιοταφιτῶν ὁ σεπτός Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἐνουθέτησε πατρικῶς καί ηὐλόγησε τήν ἀνά τά Πανάγια Προσκυνήματα περιοδείαν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/T88oFdhBKBQ