1

ΟΜΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ.

Ἀπό Παρασκευῆς, 20ῆς Ἰουνίου/3ης Ἰουλίου ἕως Πέμπτης 26ης Ἰουνίου/ 5ης Ἰουλίου 2015, 60μελής ὁμάς τῆς νεολαίας τῆς Ἑλληνορθοδόξου, Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Φχές, Προάστειον τῆς Ἰορδανίας, ὑπό τόν ἡγούμενον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον ἐφιλοξενήθη εἰς τάς καλῶς ὠργανωμένας Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος, τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Σεβασμιωτάτου κ. Γεωργίου καί μετέσχεν εἰς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις, εἰς ἀθλητικάς καί ἄλλας νεανικάς δραστηριότητας, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀναρτηθησομένου προσεχῶς εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου βίντεο.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.