1

ΟΜΑΣ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 30ήν Αὐγούστου/12ην Σεπτεμβρίου 2015, ὁμάς εἴκοσι νέων ἐξ Οὐκρανίας, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας εἰς Οὐκρανίαν κ. Μουχάμαδ Ἄσαντ, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην τῶν νέων ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί συνεχάρη διά τήν πρωτοβουλίαν τῆς προσκυνήσεως αὐτῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί διεβεβαίωσεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, ἡ συνδεομένη δι᾽ ἀρρήκτων πνευματικῶν ἱστορικῶν δεσμῶν μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς χώρας τῆς Οὐκρανίας, προσεύχεται θερμῶς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ὑπέρ τῆς εἰρήνης εἰς Οὐκρανίαν καί τῆς εὐημερίας τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ.

Οἱ ἐν λόγῳ νέοι ἐτραγούδησαν Οὐκρανικά δημοτικά ᾄσματα καί ἐχόρευσαν δημοτικούς Οὐκρανικούς χορούς μετά συνοδείας μουσικῶν ὀργάνων  πρός τέρψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/_t7KV8c3SDQ