1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Μεγάλη ἐπιτυχία σημείωσε ἡ 2η Συνάντηση τῶν Φίλων τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 11 Ὀκτωβρίου 2009 στὴν ἕδρα τῆς Μ.Κ.Ο., στὴν Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Πλάκα.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ποὺ βρίσκεται στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀπὸ νωρὶς εἶχαν προσέλθει εὐλαβεῖς πιστοί, ἀλλὰ καὶ φίλοι τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρευρέθηκαν στὴ Συνάντηση τῶν Φίλων τῆς «Ρωμηοσύνης».

Στὴ Συνάντηση εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς δραστηριότητες καὶ τὴ δράση τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης, καθὼς καὶ γιὰ τὰ προγραμματισμένα ἐγχειρήματα, ποὺ θὰ λάβουν χώρα τὸ τρέχον ἔτος, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ ἀπολαύσουν πλούσιο κέρασμα στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐπιπλέον συζητήθηκαν καὶ ἀπευθύνθηκαν ἐρωτήματα γιὰ τὸ φιλανθρωπικό, πολυπολιτισμικὸ καὶ ἐνισχυτικὸ ρόλο τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» πρὸς τὰ Πανάγια Προσκυνήματα.

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν Ἰστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κ. Χρίστος Θ. Νικολάου, ἡ Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», κ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία μετέφερε τοὺς θερμοὺς χαιρετισμούς, τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐχαριστίες τοῦ Διαχειριστῆ τῆς Μ.Κ.Ο. κ. Πέτρου Κυριακίδη.

Ἐπίσης τὴ Συνάντηση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ἀρκετοὶ Ἀκαδημαϊκοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Καθηγητὴς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος, ἡ Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαντουβάλου, ὁ Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος.

Ἐπίσης παρευρέθησαν μέλη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου «Ἡ Ἀγάπη», καθὼς καὶ πλῆθος κόσμου.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

ngg_shortcode_0_placeholder