1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ CD ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁλοκληρώθηκε ἡ δωρεὰν διανομὴ ἐκ μέρους τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τῆς A΄ ἔκδοσης τοῦ διπλοῦ CD μὲ τὰ Ἐγκώμια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, καθὼς καὶ τοῦ συνοδευτικοῦ βιβλιαρίου μὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἁγία Γῆ καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα. 

Διανεμήθησαν 2.000 τεμάχια ὡς ἐπὶ τῷ πλεῖστον στοὺς συμμετέχοντες στὸ 1ο Διεθνές συνέδριο τῆς M.K.O. “Ρωμηοσύνη”, μὲ θέμα “Ἡ Ρωμηοσύνη διαμέσου τῶν αἰώνων”, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν 30-31 Μαΐου 2009. Ἐπίσης ἕνας σημαντικός ἀριθμός ἐξ αὐτῶν δρομολογήθηκε πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὥστε νὰ διανέμεται ὠς Ευλογία ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου.  Τὸ συνολικὸ κόστος τῆς Α’ ἔκδοσης, ποὺ περιλαμβάνει τὰ ἔξοδα μελοποίησης, ψηφιακῆς ἠχογράφησης τῶν Ἐγκωμίων εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, καθὼς καὶ ἐκτύπωσης τοῦ συνοδευτικοῦ βιβλιαρίου μὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀφοροῦν στὰ Πανάγια Προσκυνήματα, ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 20,000 εὐρὼ καὶ ἀναλήφθηκε προσωπικῶς ἀπὸ τὸν διαχειριστή της, κ. Πέτρο Κυριακίδη. Τοὺς ψηφιακοὺς δίσκους (CD) ἐκτύπωσε ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος Καβάλας  Καθηγητής Δημήτριος Ἐμμανουλούδης ὡς χορηγία πρὸς τὴν Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη”.

Τὸ ἐν λόγῳ συνοδευτικὸ βιβλιαράκι μαζι μὲ τὸ διπλὸ CD τῶν “Ἐγκωμίων τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου” ἐκδόθησαν καὶ διανεμήθηκαν δωρεὰν στὸ πλαίσιο τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς τῆς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη”, ποὺ εἶναι ἡ προβολὴ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.

Ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ Β’ ἔκδοση τοῦ ἐγχειρήματος, τὸ ὁποῖο θὰ διατεθεῖ πρὸς πώληση στὰ βιβλιοπωλεῖα ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

ngg_shortcode_0_placeholder