1

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 17ην / 30ήν Νοεμβρίου 2015, οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων / Μπετσαχούρ ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί ἐζήτησαν παρ᾽ Αὐτοῦ, ὅπως ὁ ἐκ τῆς κώμης αὐτῶν καταγόμενος καί εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Μπετσαχούρ ὡς ἱερεύς ὑπηρετῶν θεολόγος π. Γεώργιος Μπανοῦρα, ἐκπληρώσας τήν εἰς Μπιρζέτ διετῆ διακονίαν αὐτοῦ, ἐπιστρέψῃ καί ὑπηρετήσῃ εἰς τήν κώμην αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀκούσας αὐτούς, εἶπεν ὅτι ἅμα τῇ εὑρέσει ἱερέως διά τήν Κοινότητα Μπιρζέτ, συμφώνως καί τῇ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου θά ἐπιστρέψῃ ὁ ἱερεύς εἰς τό ποίμνιον τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/qQiNNnCU2nE