1

ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ BEIT SAHOUR (=ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ)

Τήν Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 2012 τελέστηκε -μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια- στήν Ἱερά Μονή-Προσκύνημα τῶν Ποιμένων, στό Μπέτ Σαχούρ (=χωριό τῶν Ποιμένων), ἡ Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος πάσης Προποντίδος, κ.Ἰωσήφ προσῆλθε στή Μονή στίς 7 μ.μ., συνοδευόμενος ἀπό πενήντα Ἕλληνες προσκυνητές. Μέ τήν εὐλογία τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰωσήφ χοροστάτησε τῆς ἀκολουθίας καί ἀνέγνωσε τούς Α΄ Χαιρετισμούς ἐνώπιον τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ποιμενίτισσας, Ρόδον τό Ἀμάραντον. Τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν παρακολούθησαν μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη -ἐκτός ἀπό τούς προσκυνητές πού τόν συνόδευαν- καί πολλοί ἀραβόφωνοι ὀρθόδοξοι πιστοί, ἀπό τό ἐκλεκτό ἐκκλησίασμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του -τό ὁποῖο μεταφραζόταν ταυτόχρονα καί στήν ἀραβική γλῶσσα- καταρχήν, εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο γιά τήν ἄδεια καί εὐλογία του νά χοροστατήσει τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν, στήν Ἱερά Μονή-Προσκύνημα τῶν Ποιμένων. Στή συνέχεια, ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στήν ἱστορία τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου. Τελειώνοντας, μετέφερε σέ ὅλους μας εὐχές καί εὐλογίες ἀπό τό Φανάρι, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί μᾶς ἐμψύχωσε μέ θερμά λόγια πίστεως καί ἀγάπης.

Μεταξύ ἄλλων, εἶπε: «Σᾶς μεταφέρω ὅλη τήν ἀγάπη μας καί τίς εὐχές μας καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πού στέκεστε ὅλοι σας, κληρικοί καί λαϊκοί, σέ τοῦτα τά εὐλογημένα μέρη -τά καθαγιασμένα- καί φυλᾶτε τίς πνευματικές Θερμοπύλες. Ἐμεῖς, ἐκτός ἀπό τά ἅγια αὐτά μέρη καί τά πανίερα προσκυνήματα, ἐρχόμαστε νά δοῦμε κι ἐσάς. Νά δοῦμε τά πρόσωπά σας, νά δοῦμε τά μάτια σας καί νά σᾶς ἀκούσουμε. Εἶστε στίς καρδιές μας, εἶστε στίς προσευχές μας, εἶστε στό μυαλό μας καί σᾶς ἀγαποῦμε. Ἤλθαμε ἐπίσης ἀπόψε ἐδῶ μαζί σας, γιά νά τιμήσουμε τήν Παναγία μας, τήν οὐράνια μητέρα μας. Ἅς μένουμε πάντα κοντά της, νά μήν τήν ἀφήνουμε ποτέ, νά τήν ἐπικαλούμεθα, νά προστρέχουμε σέ αὐτήν πάντα. Νά μένουμε πάντα κοντά στόν Υἱό της καί στήν ἄμπελό Του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας ἡ Ὀρθόδοξη καί ἐμεῖς -ὡς τά κλήματα- ὅπως ἀπόψε ἀκούσαμε ἀπό τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, νά εἴμαστε ἑνωμένοι ὅλοι ἕνα σῶμα, μία ψυχή ὅπως τά κλήματα, ὅπως τά σταφύλια στό ἀμπέλι κολλημένα, ἀλλιῶς θά χαθοῦμε.»

Εἶπε ἀκόμα, πώς ὅλος ὁ κόσμος ἔρχεται ἐδῶ, στά Πανάγια Προσκυνήματα, γιά νά πάρει δύναμη καί εὐλογία ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο καί ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, πού εἶναι ἡ Μητέρα πασῶν των Ἐκκλησιῶν. Καί συμπλήρωσε, ὅτι μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη μας γνωρίζονται ἀπό τά φοιτητικά τους χρόνια, γιατί ἦταν συμφοιτητές στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν, συναντήθηκε καί συνομίλησε ἐγκάρδια μέ τούς παρευρισκομένους ἀραβόφωνους ὀρθόδοξούς (τούς Rum Orthodox, ὅπως λέγονται) πού ὁμιλοῦν καί τήν ἑλληνική γλῶσσα. Ἐπαίνεσε τούς ἱεροψάλτες καί τῶν δύο χορῶν, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν στήν ἑλληνική καί τήν ἀραβική γλῶσσα. Τούς ἐπεσήμανε ὅτι ἔψαλαν καί στά ἀραβικά τόσο ὡραῖα, βυζαντινά, πού κάλλιστα κι αὐτός πού δέν γνωρίζει τήν ἀραβική γλῶσσα, ἄνετα μποροῦσε νά καταλάβει τί ἀκριβῶς ἔψαλλαν καί σέ ποιό σημεῖο τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν βρισκόμασταν.

Στή συνέχεια, ἀφοῦ εὐλόγησε ὅλους τους παρευρισκομένους ἀναχώρησε, μαζί μέ τούς προσκυνητές, γιά τό παρακείμενο ξενοδοχεῖο -στό χωριό τῶν Ποιμένων- ὅπου καί θά διαμένουν γιά ὅσο χρονικό διάστημα διαρκέσει τό προσκύνημά τους στήν Ἁγία Γῆ.

Ἡ ὅλη ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν πού τελέστηκε στήν Ἱερά Μονή-Προσκύνημα τῶν Ποιμένων, ἠχογραφήθηκε ἀπό τόν κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη -ὁ ὁποῖος καί συνόδευε τούς Ἕλληνες προσκυνητές- μέ σκοπό νά μεταδοθεῖ στήν Ἑλλάδα, ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων, Βηθλεέμ, π. Ἰγνατίου

ngg_shortcode_0_placeholder